מדוע אני זקוק ליועץ פנסיוני עצמאי?
יועץ עצמאי  מבסס את המלצותיו על ייעוץ אובייקטיבי ובוחן את הייעוץ רק מנקודת מבטו וטובתו של הלקוח.
יועץ עצמאי  מפעיל שיקולים מגוונים בבניית ההסדר הפנסיוני במטרה להתאימו ללקוח באופן אישי.
יועץ עצמאי  מאפשר בכל שלב לבחון את מכלול התוכניות הפנסיוניות ולתת תמונת מצב של החיסכון
והפנסיה העתידית וכן של כלל הכיסויים הביטוחיים והתאמתם לשינויים אישיים ורגולטורים.
ייעוץ אישי בהקשר לתוכניות פנסיוניות מכל הסוגים.
 • בחינת נתונים אישיים ומבנה המוצרים הקיימים והצגת דוח מקיף על יתרונות וחסרונות התוכניות הקימות למול
 • אפשרויות חדשות לשיפור התיק הפנסיוני .
 • בדיקת הכיסויים הביטוחיים הקיימים והתאמתם למצב האישי .
 • בדיקת עלויות ביטוחיות וביטול תשלומים כפולים ומיותרים .
 •  הדגמה פשוטה וברורה לגבי החסכונות הקיימים והסכומים שייוצרו לפנסיה באמצעות מערכת סימולציה מתקדמת.
 • מעקב ובקרה אחר ביצוע השינויים המומלצים.
 •  ייעוץ בהצטרפות לתוכנית פנסיונית חדשה וקביעת התוכנית המועדפת.
 • מי לא יכול להיות יועץ פנסיוני?
 • סוכן פנסיוני/סוכן ביטוח/גוף מוסדי/משווק השקעות
 • ארגון מעבידים
 • מי שנשלט על ידי הנ"ל ו/או אחד מהנ"ל מחזיק בו יותר מ- 10%
כמה זה יעלה לי ?
תמיד יעלה פחות ממה שאתה עשוי להרוויח וזו בדיוק הסיבה לפנות ליעוץ פנסיוני להתרשם מהם צרכיך ולבנות מענה מותאם !
גם אם עשית מהלך כזה בעבר בשוק דינמי ישנם פתרונות חדשים ויצירתיים שאולי טרם נחשפת אליהם