• auditor-investigating

  יעוץ פנסיוני אובייקטיבי

  יעוץ פנסיוני אובייקטיבי

 • Consulting

  יעוץ לפרטיים וחברות

  יעוץ לפרטיים וחברות

 • Tax Return Service

  ייעוץ לפרטיים

  ייעוץ לפרישה

ייעוץ פנסיוני

מטרת הייעוץ למקסם את המוצרים והשירותים בתחום התנאים הסוציאליים בחברה ללא
חריגה מהתקציב הקיים ואף במקרים רבים אפשרות להקטנתו.
הייעוץ פנסיוני הינו לכלל המרכיבים הקשורים להסדר הפנסיוני המפעלי בין אם קיים ובין אם לא.
קבלו הצעה כעת קבלו הצעה כעת

מדוע אני זקוק ליועץ פנסיוני עצמאי לארגון?

יועץ עצמאי משרת ושומר על האינטרסים של החברה ולא של סוכני הביטוח וחברות הביטוח/קרנות הפנסיה

יועץ עצמאי מבצע בדיקה מעמיקה של ההסדרים הפנסיונים בחברה מוודא שהעלויות הינן מינימאליות ,מוודא שכספים מועברים כסדרם ,שהתוכניות מותאמות לצרכים המשתנים של החברה והעובדים ועונות על דרישות החוק .

יועץ עצמאי נותן ליווי צמוד ומענה לשאלות מתעוררות בנושא מיסוי דיני עבודה והתוכניות השונות

יועץ עצמאי נותן מענה לשאלות בעלי התפקידים בחברה ולעובדים.

התקשרו אלינו

072-2512520
0
לקוחות מרוצים