מבוטח בן 33 נשוי +2

"הנני שכיר עובד במקום מסודר מעבידי משלם את מלוא התנאים הסוציאליים רציתי לבדוק מה הסכומים 

 שיהיו לי בפנסיה ומה הסכומים לכיסויים הביטוחיים חשבתי שמצבי טוב  ולא ניתן לשפר מאום….."

שכר 11,000                           מבוטח בקרן פנסיה חדשה משנת 2006

מצב קיים לפני שינויים

פנסיית שארים מקסימאלית פנסיית נכות פנסיית זקנה
 

7,199 ₪

 

7,199 ₪

 

 

8,557 ₪

 

מצב חדש לאחר ייעוץ       (ללא פגיעה בשכר)

פנסיית שארים מקסימאלית פנסיית נכות פנסיית זקנה
         

11,000 ₪

         

8,250 ₪

         

         

9,180 ₪

         

  מבוטח בן 46 נשוי +3

"נפתחה לי פוליסה בשנת 2003 אולם אף אחד לא אמר לי שבגילי לא ניתן לרכוש סכום ביטוח כזה גבוה ופשוט כספי התגמולים נעלמים…."

מצב קיים לפני שינויים

סכום ביטוח למקרה מוות כיסוי לאי כושר עבודה חיסכון לגיל פרישה
 

890,000 ש"ח

 

 

5,625 ₪

 

106,000 ש"ח פיצויים בלבד

ללא תגמולים !!!

 

מצב חדש לאחר ייעוץ       (ללא פגיעה בשכר)

סכום ביטוח למקרה מוות כיסוי לאי כושר עבודה חיסכון לגיל פרישה
               

890,000 ₪

               

               

5,625 ₪

               

416,000 ₪